OD NAREDNE NEDELJE KREĆE UPIS DECE U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

APATIN DRUŠTVO VESTI

U skladu sa konkursom za upis dece objavljenom 15. marta 2018. godine Predškolska ustanova „Pčelica“ apatin obaveštava roditelje da će se u periodu od 23. aprila do 10. maja, vršiti upis dece u pripremni predškolski program.

Pohađanje pripremnog predškolskog programa predstavlja zakonsku obavezu.

U pripremni predškolski program upisuju se deca rođena u periodu od 1. marta 2012. do 28.februara 2013. godine.

Upis se vrši u prostorijama objekta „bubamara“ u bloku 112 u apatinu, svakog radnog dana od 12 do 15 sati.

Upis vrše Milka Slijepčević, pedagog i Sanja Bursać, psiholog.

Za upis dece potrebno je sledeće:
1. Dovesti dete na upis;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (koji može biti i stariji ili fotokopija izvoda);

3. Potvrda izabranog lekara ili pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano;

Objašnjenje:
Potvrda izabranog lekara, odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano će se dobijati na dečijem odeljenju doma zdravlja u apatinu, prilikom lekarskog pregleda deteta.
Roditelji će , prema rasporedu koji će biti istaknuta na ulaznim vratima našeg objekta „Bubamara“, blok 112 u apatinu, odvesti dete na pregled.

Pregledi će se vršiti u toku juna, jula i avgusta meseca, a potvrda će se predati vaspitačima prilikom polaska deteta u vrtić.

4. Na licu mesta roditelj, odnosno zakonski zastupnik deteta popunjava upisnicu i upitnik za roditelje.

5. Roditelj može da osigura dete , uz uplatu od 250,dinara. Osiguranje traje od 1.09.2018. Do 1.09.2019. godine.

Iz „Pčelice“ obaveštavaju roditelje i staratelje da će se upis dece u radna odeljenja predškolske ustanove „Pčelica“ apatin u selima opštine vršiti u periodu od 23. aprila do 10. maja 2018. godine, za decu koja su rođena 2012. (od 01.marta), 2013, 2014. godine.

Pohađanje pripremnog predškolskog programa za decu rođenu od 01.marta 2012. Do 28.februara 2013. Godine je zakonska obaveza.

Upis se vrši u prostorijama vrtića, svakog radnog dana od 12 do 13 sati.

Upis vrše vaspitači.

Za upis je potrebno sledeće:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (koji može biti i stariji ili fotokopija izvoda);

2. Potvrda izabranog lekara ili pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.

Objašnjenje:
Potvrda izabranog lekara , odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano će se dobijati na dečijem odeljenju doma zdravlja u apatinu, prilikom lekarskog pregleda deteta.
Roditelji će, prema rasporedu koji će biti istaknut na ulaznim vratima našeg objekta „bubamara“, blok 112 u apatinu, odvesti dete na pregled.
Pregledi će se vršiti u toku juna, jula i avgusta meseca, a potvrda će se predati vaspitačima prilikom polaska deteta u vrtić.

3.Na licu mesta roditelj, odnosno zakonski zastupnik deteta popunjava upisnicu i upitnik za roditelje.

4.Roditelj može da osigura dete, uz uplatu od 250,00 dinara. Osiguranje traje od 1. septembra 2018. Do 1. septembra 2019. godine i pokriva 24 časa dnevno.