НСЗ ДОДЕЉУЈЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Национална служба за запошљавање је објавила јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање за 2023. годину. Субвенција се додељују у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва. Захтев за доделу субвенције могу поднети лица пријављена на евиденцију незапослених лица која имају завршену обуку за развој предузетништва. Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци. Право на субвенцију се може остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. У том случају свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на субвенцију у износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када захтев подноси особа са инвалидитетом.

Све потребне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-01 или на сајту www.nsz.gov.rs

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10. април 2023. године.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *