NOVIH MILION DINARA ZA DOM ZA STARE I PENZIONERE U APATINU – ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNE ZAŠTITE U VOJVODINI 65 MILIONA DINARA

APATIN EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je ugovore u vrednosti od 65 miliona dinara, namenjenih unapređenju socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo da učestvuju na konkursu resornog sekretarijata imale su ustanove socijalne zaštite i udruženja građana.

Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić je istakao da je današnjom dodelom ugovora ispunjeno obećanje dato krajem prošle godine o ulaganjima u socijalnu zaštitu.

-Do ove godine nije bilo ovoliko sredstava izdvajano za unapređenje sistema socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Ustanovama socijalne zaštite dodeljeno je 54 miliona dinara za investiciona ulaganja i za programske aktivnosti, koje realizuju sa korisnicima, dok je udruženjima građana namenjeno 11 miliona dinara- izneo je Vuletić.

On je ukazao na značaj koji udruženja građana imaju na planu unapređenju sistema socijalne zaštite, kao nosioci aktivnosti u lokalnim sredinama.

U okviru ovog konkursa, uručeno je 108 ugovora, čija realizacija treba da doprinese podsticanju i razvijanju novih ili unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite u Vojvodini.

Dom za stare i penzionere iz Apatina je dobio 985.000,00 dinara za dva projekta i to za nabavku softvera za digitalni arhiv i elektronski delovodnik 585.000,00 i za finansiranje projekta “Alchajmerova bolest – podrška obolelima i članovima porodice” 400.000,00 dinara.