NOVI CIKLUS DONATORSKOG PROGRAMA „POKRENI SE ZA POSAO“

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR VESTI VOJVODINA

Konkurs za novi, deveti ciklus nacionalnog donatorskog programa „POKRENI SE ZA POSAO“, koji sprovodi NVO ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji je otvoren od 7. decembra i trajaće do 15. marta naredne godine. Program ima za cilj da podrži pokretanje i unapređivanje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije koji imaju dobru, inovativnu i održivu poslovnu ideju.

Svi građani sa održivim i kreativnim preduzetničkim idejama koje se zasnivaju na nekim od principa održivog razvoja kao što su društveno-odgovorno poslovanje, korišćenje obnovljivih izvora energije, eneretska efikasnost, zaštita i očuvanje životne sredine, imaju mogućnost da se prijave na konkurs putem sajta www.pokrenisezaposao.rs

Program obezbeđuje donaciju u iznosu od 10.000 dolara u vidu opreme, licenci/sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne za pokretanje ili unapređenje biznisa, poslovne i stručne obuke, kao i stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć.

Da bi se učestvovalo u programu potrebna je dobra inovativna i održiva poslovna ideja za pokretanje ili unapređenje sostvenog biznisa i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Prijava sa pratećom dokumentacijom treba da se pošalje na:

pokrenisezaposao@eneca.org.rs (u „subjekt“ mejla navesti „Dokumentacija za konkurs – Vaše ime i prezime“) ili poštom na ENECA Niš, poštanski fah 85, 18106 Niš.