NOVE AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA APATIN

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI
Crveni krst Apatin je prethodne nedelje zajedno sa svojim volonterima, a u saradnji sa ,,Domom za stare i penzionere’’ u njihovim prostorijama održao kreativnu radionicu sa korisnicima ove ustanove.Radionica je održana na temu ,,Sunčana jesen života’’,a organizuje se u oktobru mesecu, koji se u celom svetu obeležava kao mesec starijih osoba.Ovakvim aktivnostima Crveni krst Apatin nastoji da skrene pažnju na položaj starijih osoba,na stavranje pozitivne slike o straijim sugrađanima i razvijanju međugeneracijske solidarnosti na lokalnom nivou.
Crveni krst Apatin je održao besplatnu obuku iz pružanja prve pomoći u trajanju od 12 časova za zaposlene u preduzećima, za pripadnike Vatrogasne jediniceApatin. Obuku je uspešno položilo 9 vatrogasaca kojima je Crveni krst Apatin tom prilikom poklonio torbu za prvu pomoć sa neophodnim sanitetskim matrijalom za pružanje prve pomoći. U nedelju 8. oktobra 2017. godine za 20 volontera i za zaposlene u Crvenom krstu Apatin, u prostorijama Vatrogasne jedinice Apatin pripadnici ove jedeinice Marko Popović i Strahinja Jerković održali su predavanja na temu ,,Reagovanje i postupanje u vandrednim situacijama’’ i  ,,Osnove protivpožarne zaštite i postupanja u požarom zahvaćenim objektima’’. Crveni krst Apatin je dosada imao veoma uspešnu saradnju sa Vatrogasnom jedinicom,a ona će biti nastavljena i u narednom preiodu kroz pokazne vežbe i druge aktivnosti.