NOVA ADRESA ZA IZBEGLICE

IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR VESTI

Povereništvo Komesarijata za izbeglice u Somboru, od 1. febrauara, radiće na novoj adresi u zgradi Gradske uprave, Županije, na Trgu Cara Uroša broj 1. Građani kojima usluge pruža Povereništvo sve informacije mogu da dobiju na telefon 025/468-321 ili 025/468-322.