NAJVEĆI SOM ULOVLJEN KOD APATINA 1958 GODINE

APATIN DRUŠTVO RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI

Najveći som ulovljen na apatinskom ribolovnom području, od strane ovdašnjih alasa, za kojeg postoje verodostojni podaci, bio je težak, izuzetnih 208 kg, dok mu je dužina, nažalost, ostala nezabeležena. Uhvaćen je 3. aprila 1958. godine, u samolovni alat, bubanj (vrška), na dunavskom lokalitetu Kazuk, lociranom severno od Apatina. Ukoliko se izuzmu neke  neproverene, i ni jednim verodostojnim dokazom potvrđene priče o hvatanju kapitalnog soma, težine 250 kg, na ušću reke Bosne u Savu, neposredno pre Drugog svetskog rata (kao mamac, navodno, poslužila je patka), apatinski kapitalac bi predstavljao najveći primerak soma, ulovljenog na području nekadašnje Jugoslavije.

Da je apatinsko ribolovno područje, revir, u kojem kapitalni primerci somova, nesvakidašnjih težina, nisu neponovljivi izuzeci, dokazuju i  drugi, slični primeri. Postoje podaci o još jednom kapitalnom somu, konstatovanom kod Apatina, a čija je težina bila približna kao kod prethodnog, uhvaćenog na Kazuku. Naime, prilikom poplave i nadolaska vode u nekadašnje ritove i ostale inundacione površine, redovno plavljene prilikom visokih vodostaja Dunava,  nasukan u plićaku, pronađen je mrtav som, od oko 200 kg, čije meso, usled  dugotrajnog boravka u tom stanju, nije više bilo za upotrebu. Nažalost, iako se radilo o nesvakidašnjem primerku kapitalnog soma, izuzetnih dimenzija, nije sačuvan ni jedan deo njegovog tela, kao što je, naprimer,  čeljust. Na taj način se ostalo, bez vrednih materijalnih dokaza, kojima bi se trajno potvrdila prisutnost somova izuzetnih veličina na ovom području.

Autor-Tomislav Šimunović