НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КОМУНИЦИРА СА СТРАНКАMA ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

APATIN DRUŠTVO VESTI

Узимајући у обзир да је 17. марта 2020. године у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19, а у циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, обавештавамо Вас о начинима комуникације са странкама:

-Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености поднети електронским путем.
-Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се електронским путем;
-Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.
-Детаљне информације и обрасци биће доступни на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs , од 23.3.2020. године
-Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.
-Прибављање и допуна документације са клијентима размењиваће се електронским путем;
-Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем Презентација Обуке „Пут до успешног предузетника;
-Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности;

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне иформације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ и на уллазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, благовремено ћемо информисати јавност, стоји у саопштењу Националне службе за запошљавање.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.