LUKA APATIN-ODRŽANA PREZENTACIJA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI IZGRADNJE LUKE APATIN

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Profesor dr Slavko Vesković, Mr Danijela Pjevčević i profesor dr Katarina Vukadinović sa Saobraćajnog fakulteta iz Beograda, odseka za železnički saobraćaj i transport , juče su, u Plavoj sali opštine Apatin, održali prezentaciju Prethodne studije opravdanosti izgradnje Luke Apatin.

Prezentaciji su pored stručnjaka sa Saobraćajnog fakulteta prisustvovali predsednik opštine Apatin, dr Živorad Smiljanić sa saradnicima, Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama i Milan Ristić, direktor Uprave za slobodne zone Srbije.

Rukovodilac izrade projekta prof.dr Slavko Vesković je nakon svečanog uručivanja studije i njene prezentacije , predsedniku opštine Apatin dr Živoradu Smiljaniću rekao da je ona veoma opširno urađena i da je plod uspešne saradnje Agencije za upravljanje lukama, Opštinske uprave i Saobraćajnog fakulteta.

-Imali smo veoma uspešnu saradnju sa svim institucijama od kojih je zavisio uspeh na ovom projektu.Od izuzetnog značaja za projekat Luke u Apatinu je izvozna orijentacija ovog regiona koji je i u periodu ekonomske krize stalno beležio rast- rekao je Vesković.

Predsednik Opštine Apatin, dr Živorad Smiljanić nije krio oduševljenje pa je početak projekta Luka Apatin nazvao i istorijskom prekretnicom za Apatin.-Napokon smo završili studiju opravdanosti izgradnje luke.Ovo je jedan od istorijskih momenta koji znače prekretnicu u razvoju i budućnosti našeg grada.Sve je zavisilo od ovog projekta i mi ga počinjemo realizovati- rekao je Smiljanić.

Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama je rekao da je studija odlična i da projekat Luke u Apatinu ima značaj za širi region.- Agencija za upravljanje lukama je od starta dala podrška ovom projektu , on je značajan za širi region i investitori će sigurno videti interes da ulažu u Apatin.Siguran sam da ćemo do kraja ove ili početkom sledeće godine ući u fazu izbora operatera.Apatin ispunjava uslove za međunarodnu luku od nacionalnog značaja- rekao je Perović.

LUKA SA SEDAM TERMINALA I PROMETOM OD 1 800 000 TONA GODIŠNJE

Projektom je predviđena izgradnja jednog od tri tipa luke, prvog sa pravolinijskom operativnom obalom, drugog koji prati liniju postojeće obale i trećeg, bazenskog tipa luke sa predlogom izgradnje lučke akvatorije u obliku pravougaonog bazena.

U svakoj od tri varijante prostornih i tehničkih rešenja predviđeno je sedam pristajališta za specijalizovane lučke terminale čija je tehnička proizvodnost spone brod – operativna obala Luke projektovana na 1 800 000 tona godišnje.

Prvi za utovar i istovar tečnih tereta ili “Terminal za tečne terete” je zamišljen kao kosi kejski zid, ponton vođen šipovima (dolfinima) sa pristupnim mostom i sistemom zaštite od širenja izlivenog goriva sa dva rezervoara zapremine od 6.000 m3, za potrebe skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno evrodizela i bezolovnog goriva.

Drugi terminal je predviđen za utovar i istovar žitarica -“Terminal za žitarice” sa tehničkom proizvodnosti jedne cevi sa oko 300 tona/čas.Ovaj terminal će imati i zatvoreno skladište za žitarice ukupne nosivosti od 20.000 tona.

Tehničko-tehnološkim rešenjem generalnog projekta predviđena je izgradnja “terminal za rasute terete” koji će biti opremljen dizalicom kapaciteta 200 tona na čas i skladišnim prostorom od 10000 m2 , “ terminal za generalne terete” sa dizalicom koja bi koristila za pretovar kontejnera nosivosti 250 tona na čas i skladišta od 5000 m2 , “terminala za kontejnere” , “terminal za privez lučke flote” i “RO-Ro terminalom” opremljenim dizalicama od 40 tona nosivosti i pripadajućim natkrivenim i otvorenim skladišnim prostorima.

VREDNOST INVESTICIJE PREKO 32 MILIONA EVRA

Po rečima stručnjaka, s’ obzirom na veličinu objekta, projektovanje i izgradnja luke potrajaće godinama. Razvoj luke je potrebno planirati korak po korak, kako bi se omogućila provera prognoziranih robnih tokova, kao i prilagođavanje realnim podacima. Formiranje nove luke treba započeti izgradnjom na otvorenoj obali, sa idejom da pojedina rešenja nisu i konačna, uz mogućnost da se tokom vremena prilagode konačnom rešenju bez većih dodatnih ulaganja.

U prvoj fazi koja će trajati od jedne do tri godine obavljaće se izrada projektno-tehničke dokumentacije, operativne obale i luke, kontejnerskog terminala, terminala za žitarice i rasute terete, zatvorenih i otvorenih skladišta, dok će u drugoj fazi biti potrebno dve godine za izgradnju kosog kejskog zida, terminala za tečne terete, Ro-Ro terminala i nabavka i montaža mosne dizalice.Ukupna vrednost investicije iznosi 32 i po miliona evra .

OPERATER POZNAT DO KRAJA GODINE

Nakon prezentacije je održana diskusija na kojoj su učesnici radnog sastanka izneli svoja zapažanja. Pravni tim opštinske uprave je predočio dalje korake u ishodovanju neophodnih dozvola i dokumentacije.Prema rečima Jovice Koraća , savetnika u Opštini Apatin, studiju očekuje revizija nakon koje se mora čekati odluka Vlade i raspisivanje tendera .

Ova studija će biti prosleđena revizornoj komisiji čiji će izveštaj uz “Prethodnu studiju opravdanosti” sa informacijom o lokaciji koju je izdao Pokrajinski sekretarijat biti predata Agenciji za upravljanje lukama.Nakon toga će Agencija utvrditi predlog uredbe o lučkom području koju će proslediti Vladi Republike Srbije na usvajanje. Tek nakon donošenja rešenja o lučkom području Apatina, ispunjeni su svi uslovi i Agencija za luke može raspisati javni poziv budućim investitorima , odnosno operaterima koji imaju želju da investiraju u luku Apatin– rekao je Korać.

LUKA APATIN-ODRŽANA PREZENTACIJA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI IZGRADNJE LUKE APATINLUKA-APATIN-ODRŽANA-PREZENTACIJA-PRETHODNE-STUDIJE-OPRAVDANOSTI-IZGRADNJE-LUKE-APATIN LUKA APATIN-ODRŽANA PREZENTACIJA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI IZGRADNJE LUKE APATIN (3) LUKA APATIN-ODRŽANA PREZENTACIJA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI IZGRADNJE LUKE APATIN (6) Luka ApatinApatin_prezentacija 27.3.2015