IZVEŠTAJ SA OSME SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U prvoj polovini ove godine opštinski budžet ostvario je prihod od 375,7 miliona dinara što je 35,94 odsto u odnosu na godišnji budžet koji je planiran u iznosu od jedne milijarde i 70 miliona dinara.Kako je rečeno na sednici u drugoj polovini godine, odnosno od jula, mesečni prihodi su nešto veći, medjutim teško je očekivati da će dostići planirani nivo.
Verujemo da će prihod biti oko 900 miliona dinara a  s obzirom na to da nismo prezaduženi ukoliko bude trebalo opština se može i kreditno zadužiti- rekao je predsednik opštine dr Živorad Smiljanić  na današnjoj sednici opštinskog veća.
U nastavku sednice Opštinskog veća utvrdjeni su predlozi odluke o upravljanju, uredjivanju i održavanju pijace, o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti pijaca u Apatinu i ugovor o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti.Za predstavnika ispred opštine u Skupštinu doo Apatinski tržni centar predložen je Mirko Pavlović, direktor JKP Naš dom.Ovi dokumenti su neophodni kako bi buduća pijaca u Apatinu funkcionisala u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama.
-Pijaca u Apatinu je u završnoj fazi i to je prva investicija u Srbiji realizovana putem javno privatnog partnerstva.Opština nije želela da izgradi pijacu od svojih sredstava a potom da se ona privatizacijom proda za 20 odsto njene vrednosti.Ovako će apatinska opština dobijati 12 odsto prihoda tržnog centra i kroz prostor imaće 13 odsto vlasništva , poslovnog prostora koji će se davati u zakup i sve zo će biti prihod budžeta.Trebalo nam je skoro tri godine da prikupimo sve dozvole a bilo je i poteškoća sa investotorima zbog nedostatka novca.Sada je sve bliže otvaranje pijace iako će se to malo prolongirati jer se uredjuje i parking prostor kao i prostor za prodaju sa kamiona- rekao je Smiljanić.
Od 1. januara naredne godine predvidjene su i izmene u finansiranju sportkih klubova s obzirom na nova zakonska rešenja.Umesto finansiranja predvidjeno je sufinansiranje što znači da će i sportski klubovi morati da se potrude na obezbede potrebna sredstva.Opštinsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predlog Pravilnika o odobravanju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruju opšti interesi u oblasti sporta na području apatinske opštine i predlog Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija.Kako je predvidjeno formiraće se posebna stručna komisija koja će bodovati aktivnosti sportskih organizacija i na osnovu toga će se izdvajati i novac za njihov rad.
Članovi Opštinskog veća takodje su predložili da zakup poslovnih prostorija na kojima je nosilac prava korišćenja opština Apation ostane ista kao i prethodne dve godine.Kada je reč o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja apatinske opštine predloženo je da u buduće učenici koji putuju sa sela u apatinske srednje škole ostvaruju regres pod istim uslovima kao i oni koji putuju u Sombor jer mera da se deci koja putuju u Apatin u srednje škole daje besplatan prevoz nije ispunio očekivanja jer se broj upisanih učenika u srednje škole u Apatinu svake godine smanjuje.
U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su informisani da je vlasnik Uljarice-Bačka doo Novi Sad poklonio opštini osam stambenih objekata u naselju Bubija u Sonti kao i upravnu zgradu u centru Sonte , usvojen je izveštaj o radu za prošlu i program rada za ovu godinu Predškolske ustanove Pčelica a na dnevnom redu je bilo i nekoliko zahteva za pomoć kao i predmeta iz stambeno komunalne oblasti.
I na ovoj sednici Opštinskog veća bilo je govora o naknadi štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja radi mirnog rešeavanja spora.Kkao je rekao Nikola Marčeta ispred Komisije od 13. juna do 12. septembra pristiglo je 18 zahteva, osam za decu i deset odrasliuih osoba koji su ukupno tražili 1.456.000 dinara a Komisija je u dogovoru s njima tu sumu svela na 856.000 dinara.Inač, rečeno je takodje da je najviše zahteva, oko 60 odsto, pristiglo od meštana Romskog naselja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *