DANAS ISTIČE ROK ZA UPLATU TREĆE RATE GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Rok za uplatu treće rate godišnjeg poreza na imovinu za 2017. je 14. avgust, odnosno danas, saopštio je Sekreterijat za javne prihode.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, koji mogu da ga plate kvartalno, odnosno u četiri rate, u februaru, maju, avgustu i novembru.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, podseća se u saopštenju.

Za svaki dan kašnjenja plaćanja sledi zatezna kamata, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.