IZLOŽBA RADIONICE KULTURNOG CENTRA

APATIN KULTURA VESTI

Kulturni centar u Apatinu kao polivalentna ustanova kulture postoji preko pola veka, kao inicijator ili neposredni organizator različitih umetničkih programa. Jednaku energiju ulaže u profesionalne i amaterske programe svih umetničkih disciplina. Neguje i estetizuje svest publike koja je formirana od neposrednih gledalaca i samih stvaralaca, amatera. Amatersko stvaralaštvo traje i razvija se u pozorišnoj, muzičkoj i likovnoj umetnosti i to kroz različite organizacione forme, studio, hor, ansambl, i radionica. Od njih je najmlađa Likovna kreativna radionica, koja traje samo devet godina. Okuplja različite populacije, koji u kontinuitetu saznaju osnovne tehike crtanja, slikanja i vajanja. Promenljivog je sastava i broja, jer neki se kasnije opredeljuju da rade kod kuće, a uvek pristižu novi članovi. Zato je teško definisati broj članova ove radionice. Nesumnjivo je da ova radionica utiče na poziciju kulture i umetnosti u našoj sredini, a posebno na populističku kulturu u društvu.
Ova izložba koja  se priređuje, 23. decembra 2015. godine sa početkom u 19 sati,  da bi se prikazao jednogodišnji presek rada Radionice. Pored slika članova radionice, koje nazivamo stalni, koji su tokom dugog delovanja u Radionici izgradili sopstveni stil, slikrsku tehniku i karakteristične motive, nalaze se i radovi dece školskog uzrasta, koji su posebno zanimljivi što prikazuju dečiji svet i interesovanja, inspirisanih likovima iz filmova i literature, fantastičnih priča kao i omiljene životinje. Slike stalnih članova su u okviru čvrste forme klasičnog štafelajnog slikarstva, a radovi dece su slobodniji. maštovitiji i neobavezni. Ali zajedničko im je da sadrže veliku ljubav za likovno stvaranje.