IZRAĐUJE SE PLAN DETALJNE REGULACIJE NOVE PIJACE U SOMBORU

VESTI

Odbornici Skupštine grada Sombora doneli su odluku o izradi plana detaljne regulacije  višenamenskog objekta- nova pijaca u Somboru.Prema obrazloženju Zorana Glumca,zamenika gradonačelnika  i predsednika Komisije za planove grada,cilj donošenja ovog plana je uređenje prostora “Živinske pijace”,koja će biti izmeštena iz centra grada.Plan detaljne regulacije će izraditi JP “Urbanizam”, a potrebna sredstva od 2,1 milion dinara obezbeđena su iz gradskog budžeta.