ДР ДРАГАН РАСТОВИЋ- УЛАГАЊЕМ У МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ, ОПРЕМУ И ИНФРАСТРУКТУРУ, БОЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

APATIN POLITIKA SOMBOR STRANAČKA HRONIKA VESTI

Члан Општинског одбора Српске напредне странке Апатин, др Драган Растовић на данашњој  конференција за новинаре говорио је о унапређење здравствене заштите у Западнобачком округу. Др Растовић је поред улагања у медицинску опрему у општој болници „др Радивој Симоновић“ најавио и капитално улагање, изградњу новог објекта ОБ Сомбор који ће се налазити на месту садашњег грудног одељења.

ВЕЛИКА УЛАГАЊА У ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СУ БИЛА ЈЕДНО ОД ОБЕЋАЊА ОО СНС АПАТИН

Општа болница Сомбор „др Радивој Симоновић“ је једна од већих здравствених установа у АПВ, чији је оснивач Влада АПВ, има изузетан значај у покривености здравствене мреже секундарног нивоа у овом делу Републике Србије. Према ОБ Сомбор гравитира преко 188 хиљада становника Западнобачког округа. Годишње у ОБ се хоспитализује између 18 и 20 хиљада становника, уради се између 9 и 10 хиљада операција. У ОБ Сомбор запослено је укупно 1223 радника, од тога 184 лекара, 11 здравствених сарадника, 2 дипломирана фармацеута, 626 медицинских и педијатријских сестара, лабораната, физиотерапеута, РТГ техничара и других здравствених техничара, 259 немедицинских радника.

-У ранијем периоду недовољно се улагало у сомборску болницу тако да је било тешко одржати досадашњи ниво рада а још теже да се исти унапреди. Недовољно се улагало у инфраструктуру и медицинску опрему – која је у лошем стању, дотрајала. Недовољно се улагало у људске ресурсе који су неопходни за одржавање рада ОБ, изјавио је др Растовић.

У задњих неколико година учињен је велики помак у свим сегментима. Уз велику подршку Покрајинског секретаријата за здравство, Министарства здравља РС, као и локалне самоуправе учињени су велики кораци у напред. Само од децембра 2017. године на основу сагласности Министарства здравља и Владе РС расписали смо 9 конкурса за пријем у радни однос на неодређено време, на којима је до сада примљено 105 лица од којих су 25 доктора медицине, 40 медицинских сестара и здравствених техничара других профила, 6 радиолошких техничара, 2 лаборанта, 1 санитарно еколошки инжењер, 5 административних радника, 2 дипломирана економиста и 23 техничка и помоћна радника.

У истом периоду смо реализовали преузимање 5 запослених из других здравствених установа у радни однос на неодређено време, и то 3 доктора медицине и 2 медицинске сестре техничара. У истом периоду, од децембра 2017. године на специјализације и уже специјализације упућено је 25 доктора медицине и доктора медицине специјалиста и то 23 специјализације и 2 субспецијализације.

Уједно, недавно је донета одлука о упућивању још 5 доктора медицине и то, 3 на специјализацију и 2 на субспецијализацију, што је укупно 30 доктора медицине у задњих 20 месеци. Оволико у ранијем периоду никада није упућено лекара на специјализације и субспецијализације, што је заиста добар показатељ за једну здравствену установу. Тренуто се на специјализацији и субспецијализацији налази 41 доктор медицине.

У циљу што већег повећања квалитета и веће приступачности здравствене услуге пацијентима, уводе се нове здравствене технологије и процедуре.

У задњем периоду уведене су и одобрене следеће процедуре:

1 мултипараметарска агрегација тромбоцита из пуне крви

2 лапароскопска колоректарна хирургија

3 лапараскопске операције препонских кила и кила предњег трбушног зида

4 ТХД, трансанална хемороидална деартериализација

Надамо се увођењу и ширег спектра лапараскопских операција, како на Одељењу за хирургију, тако и на Одељењу за урологију и гинекологију.

Увођење нових процедура је од великог значаја за пацијенте, саме операције на овај начин изведене мање трауматизују, имају мање компликација и пацијенти раније напуштају болничко лечење.

Такође још две процедуре које се примењују од 2018. године у нашој установи су:

1 синтетски графтови за изводјење by pass процедура на крвним судовима

2 замена остеартротично измењеног зглоба колена цементном протезом која се успешно примењује од марта 2018. год.

Такође је започета и сваке недеље се примењује нова здравствена технологија ангиографија коронорних судова. Ова комплексна процедура се развија кроз етапе, фазе.

Прва фаза подразумева дијагностичке процедуре на коронарним крвним судовима, почела је у новембру 2017. године (пре 21 месец) и до сада је урадјено 500 дијагностичних процедура.

Друга фаза – терапијска која подразумева пласирање стентова у коронарне крвне судове почела је да се примењује 15.11.2018 када је урађено прво пласирање стента у десну коронарну артерију, до сада је урађено око 50 оваквих интервенција.

06.12.2018 у ангио сали ОБ Сомбор урађена је прва перкутана интервенција код стеми инфаркта. У развоју ове комплексне процедуре интервентне кардиологије нашим лекарима и техничарима помажу колеге из ИКВБ Сремска Каменица, уз подршку Покрајинског секретеријата за здравство. Оно што је реалност увођење нових технологија и процедура захтева дуготрајну обуку лекара, прибављање свих потребних дозвола, логистичку подршку оваквим пројектима, често потребну додатну опрему, као и структуру и мотивисаност кадрова.

Захваљујући недавној набавци најсавременијих ултразвучних апарата интерном одељењу и у служби за радиологију у могућности смо да у скоро време уведемо још три нове процедуре.

Кардиоваскуларни стрес тест – тест оптерећења

Стрес ехокардиографија контрасна  – оптисон

Биопсија широком иглом – core biopsy

Сви пацијенти до недавно, који су имали индикације за прегледе и интервенције овим набројаним процедурама морали су бити упућивани у установе терцијалног нивоа.

ОБ Сомбор у највећем делу потпуно задовољава критеријуме и обим услуга које свака општа болница мора да пружи. У појединим сегментима наша установа пружа и шири дијапазон услуга у циљу повећања квалитета, изузетно изражен тимски рад на свим нивоима и у свим сегментима.

Потврда за то је и да смо 11.01.2019 год од Агенције за акредитацију здравствених установа Србије добили Сертификат да смо реакредитовани на максималних 7 година.

Што се тиче занављања медицинске опреме као и набављања нове опреме највећу подршку у превазилажењу овог проблема имамо од Покрајинског секретеријата за здравство које у задње две до три године улаже значајна средства у занављање медицинске опреме и набавку потпуно нове опреме, како би у наредном периоду могли да пружимо што већи обим  здравствених услуга нашим пацијентима.

Набројаћу вам само ста је у нашу здравствену установу стигло од јануара 2018 године.

У јануару 2018 год испоручен је и монтиран гастроскоп на гастроентеролошком одсеку интерног одељења.

У фебруару исте године по истом конкурсу код ПС за здравство набављен је нови респиратор за одељење за анестезију реаниматологију и интезивну терапију.

Затим у марту месецу у Покрајинској Влади потписан је вредан уговор у укупном износу од 42 милиона динара за набавку новог 16-слајсног ЦТ апарата и комплетног Система за видео колоноскопију.

06. јула испоручен је и пуштен у рад колоноскоп на гастроентеролошком одсеку интерног одељења.

У јуну месецу окончана је јавна набавка за нови 16-слајсни ЦТ апарат произвођача Siemens са свом пратећом опремом који је испоручен 15.11.2018 год.

За смештај новог скенера ОБ је из сопствених средстава финансирала адаптацију простора. Нови ЦТ апарат пуштен је у рад у јануару 2019 год.

Годишње се у нашој установи прегледа око 5500 пацијената и уради преко 8500 снимања.

23.11.2018 средствима добијеним од ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице монтиране су и постављене вишејезичне табле и путокази у кругу болнице.

28.11.2018 смо добили ново санитетско возило опремљено адекватном медицинском опремом за транспорт витално угрожених пацијената, средства смо обезбедили од Министарства Правде по основу одлагања кривичног гоњења – ОПОРТУНИТЕТА.

Средствима у укупном износу од 31 200 000 добијеним по конкурсу од ПС за здравство обезбедили смо: систем за видео гастроскопију и видео колоноскопију за потребе ендоскопског кабинета хирушког одељења, 4К видео лапароскопски стуб најновије генерације за операциону салу и парни стерилизатор запремине 450 литара са системом за припрему воде са омекшивачем за потребе одељења за гинекологију и акушерство.

Такође средствима добијеним од ПС за здравство у износу од 10 620000 дин избушен је бунар дубине од 340 м, урађена је ликвидација два стара бунара и у току су радови на изради елаборате о биласним резервама подземних вода по предвиђеној динамици за потребе одељења за физикалну медицину и рехабилитацију  које је стационирано у Бездану. Пројекат на основу којег смо конкурисали у вредности од 300 000 динара финансирали смо сопственим средствима. Из новог бунара црпи се вода хемијског састава хидрокарбонатну – натријумски тип температуре од 22 до 26 степени целзијусових која се користи у терапеутске сврхе. Стари бунар изграђен пре више десетина година био је практицно ван функције – урушен.

05. април 2019. по основу конкурса ПС за здравство, потписали смо уговор у укупној вредности 30 950 000 дин за набавку нове опреме. Из поменутих средстава набављен је батеријски моторни систем за сечење и бушење костију за потребе одељења за ортопедију и трауматологију, дигитални стационарни колор доплер ултразвучни систем са две сонде и програмом за стрес ехо за потребе интерног одељења, нови ултразвучни апарат са три сонде – једна сонда је донирана, за потребе службе за радиолошку дијагностику.

Крајем августа очекује се испорука комплетне опреме за уролошку ендоскопију за потребе уролошког одељења.

26.09.2018 лабораторија у ХБ добила је на коришћење три нова апарата која су олакшала рад особљу и убрзала пацијентима добијање лабораторијских резултата.

04.10.2018 добили смо као донацију најсавременији транспортер за одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, као и хидрауличну гинеколошку столицу за потребу одељења за гинекологију и акушерство.

Средином новембра 2018. године средствима донације набављен је нов преносни уређај за дефибрилацију срца који се користи у коронарној јединици интерног одељења.

07.03.2019 године средствима донације набављена је следећа опрема:

1. хирушки аспиратор

2. шестоканални ЕКГ апарат са 12 одвода

3. преносни синхрони, асинхрони дефибриллатор

4. два транспортна пацијент монитора

13.03.2019. године матуранти сомборске Гимназије “Вељко Петровић” донирали су већи део средстава са којим је купљена инфузиона пумпа за потребе дечјег одељења.

28.06.2019 год за потребе Одељења хирургије инсталиран је и пуштен у рад  ЕКГ апарат произвођача Сцхиллер. Већим делом средства за набавку овог апарата обезбеђена су донацијама.

ОБ Сомбор уврштена је 2017. године у програм реконструкције и адаптације комплетне установе под покровитељством Министарства Здравља РС, а које финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима РС. Овај капитални пројекат, значајног улагања у објекте здравства, први после 35 година, подељен је у три фазе. Ми се налазимо у реализацији прве фазе, написали смо пројектни задатак за прву фазу – који подразумева изградњу новог објекта ОБ Сомбор који ће се налазити на месту садашњег грудног одељења.

Комплетиран пројектни задатак одобрен је 20.12.2018 год од стране Канцеларије за управљање јавним улагањем РС. Укупна, процењена вредност за израду пројектно – техничке документације прве фазе је 22 000 000 дин. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су од ПС за здравство и Општина Западнобачког округа.

Након расписане јавне набавке 04.06.2019 потписан је уговор за израду комплетне пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта у склопу ОБ Сомбор. Ових дана очекујемо да ће се окончати финални преговори са пројектантима, око детаљног разрађеног идејног решења и прихваћеног предлога спољашњег изгледа будућег објекта.

Надам се ако буде све ишло предвиђеном динамиком да ће се у првој половини 2020. године почети градити нови објекат сомборске болнице на опште задовољство свих грађана Западнобачког округа и свих запослених.

                                                                                                                                             ОО СНС Апатин

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.