ČETVRTA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA ZAKAZANA ZA PETAK

APATIN POLITIKA VESTI

Četvrta sednica Opštinskog veća zakazana je za petak, 22. jul sa početkom od 9 sati. Na dnevnom redu naći će se 6. tačaka među kojima je u predlog rešenja o postavljanju načelnika Opštinske uprave kao i predlog odluka o odbijanju žalbi na Rešenja komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad

3. Predlog Rešenja o postavljenju načelnika Opštinske uprave

4. Predlog Odluka o odbijanju žalbi na Rešenja Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala
– Žalba Janješ Rajka iz Apatin
– Žalba Rodić Snežane iz Apatin
– Žalba Ciganović Gojka iz Kupusine
– Žalba Mudrinić Đure iz Apatin
– Žalba Dukić Željka iz Apatin

5. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled
napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora

6. Razno