BEZ POVEĆANJA CENA U VRTIĆIMA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na osnovu predloga Predškolske ustanove “Pčelica” Skupština opštine je prihvatila da u ovoj školskoj godini ne bude povećanja cena smeštaja u objektima vrtića. Za decu u obdaništu korisnici će plaćati 20 odsto ekonmske cene u iznosu od 3.310 dinara, cena poludnevnog boravka je 1.330, celodnevni boravak za decu predškolsko uzrsata je 2.370 dinara i za poludnevni boravak predškolaca 950 dinara. Za decu iz ugroženih pordica, sa tri i više dece, decu bez roditeljskog staranja i sa smetnjama u rauvoju vrtić je besplatan. Razliku između ekonomske i ovih cena pokriva opštinski budžet.