APV FINANSIRA I SUFINANSIRA PROJEKTE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

APATIN EKONOMIJA VESTI

Uprava za kapitalna ulaganja objavila je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji Vojvodine u oblasti energetske efikasnosti za koji je obezbeđeno ukupno 90.000.000.00 dinara.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu obezbede sredstva neophodna za rekonstrukciju, sanaciju ili adaptaciju javne rasvete, postrojenja za proizvodnju toplotne energije, termičkih omotača i termotehničkih sistema u objektima, kao i izgradnju postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije, a neophodan uslov je da su objekti u javnoj svojini na teritoriji Vojvodine.

Pružanjem podrške lokalnim samoupravama u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti opština, stvoriće se uslovi za racionalno korišćenje energije, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, a samim tim i doprineti boljoj zaštiti životne sredine u Vojvodini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 7. aprila do 16 sati. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs).