АПАТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОКРЕЋЕ НОВЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Апатински Центар за социјални рад, уз подршку локалне самоуправе поред Саветовалишта за спречавање насиља у породици , покренуо је још две нове услуге. Kлуб за децу и младе и Kлуб за хранитеље.

-Kлуб за децу и младе намењен је деци узраста од 10 до 18 година старости код којих постоји испољеност негатиних образаца понашања или постоји висок ризик од друштвено неприхватљивог понашања, и њиховим родитељима. Радно време Kлуба је понедељком и четвртком од 15 до 17 сати, сазнајемо од директорке ове установе, Николине Сучевић.

Према њеним речима, данашњим родитељима потребна је подршка више него раније због комплексности савременог начина живота.

-Kада нам је тешко, кад имамо проблеме у породици, кад су услови живота отежани, кад смо болесни или имамо минималне приходе није лако бити добар родитељ и пружити детету све што му је потребно. Тада подршку можемо добити од некога са стране, а можемо је и дати једни другима. Kлуб је место окупаљања, пружања подршке и суочавања са свакодневним изазовима родитељства, истиче Сучевићка.

Ова услуга је уведена у функцији јачања и развијања социјалних, психолошких функција, знања и вештина код деце и младих, како би се у што већој мери реинтегрисали у просоцијалну вршњачку групу, стекли увид у проблем и последице сопственог понашања, повећали одговорност и превенирао рецидив, а укључују директни рад фокусиран на:психолошко саветовање (индивидуално и групно) и психосоцијална подршка, ресоцијализацију (активности у Kлубу: психосицијалне радионице, слободне активности, креативни садржаји, вршњачка подршка у учењу, едукативне радионице вршњачких волонтера превенције психоактивних супстанци, полно преносивих инфекција, ХИВ, заштите репродуктивног здравља младих, дружење, едукативни филмови….)

Kроз Kлуб се спроводе и васпитни налози по Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица: Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела, редовно похађање школе или одлажење на посао, укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, подвргавање одговарајућем испитивању или одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога и укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој установи или саветовалишту.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.