27. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN U PETAK

APATIN POLITIKA VESTI

27. Sednica Skupštine opštine Apatin, zakazana je za petak 23. oktobar 2015. godine u 9 sati. Odbornici će razmatrati deset tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog odluke o dodeli nagrade opštine Apatin “24. Oktobar” za 2015. godinu. Biće razmatrana i Strategija održivog razvoja opštine Apatin za period od 2015. do 2020.  godine.

 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sednice Skupštine opšine Apatin.

2. Predlog odluke od dodeli nagrade opštine Apatin “24. Oktobar” za 2015. godinu.

3. Razmatranje strategije održivog razvoja opštine Apatin za period od 2015. do 2020. godine.

4. Predlog odluke o načelima komasacije u katastarskoj opštini Kupusina.

5. Predlog odluke o dopuni odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Apatin.

6. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u k.o. Apatin i k.o. Svilojevo.

7. Predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog i nadzornog odbora Opštinskog Kulturnog centra Apatin.

8. Razmatranje Izveštaja o radu PU Pčelica za radnu 2014/2015 godinu i godišnji plan rada za školsku 2015/2016.

9. Razmatranje pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnom centru Apatin.

10. Predlog zaključka o davanju saglasnosti “Planeta” doo Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu “Naxi Radio Apatin”