18. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE

APATIN POLITIKA VESTI

Na 18. sednici Saveta Mesne zajednice Apatin koja je održana danas (1. septembra 2015. godine) u Apatinu, bilo je 8 tačaka dnevnog reda.Članovi saveta su usvojili zapisnik sa prethodne 15, 16 i 17 sednice a sekretar MZ Milan Lavrnić je informisao članove saveta i prisutne novinare o realizovanom programu mesnog samodoprinosa  iz prethodnih 5 godina.

Prema njegovim rečima u ovom periodu je završena izgradnja fekalne kanalizacije u većem delu grada , te da je ostalo da se završi izgradnja iste samo u naselju Roma i da će ovi radovi uskoro biti završeni. Završene je zamena azbestnih cevi , izgradnja lokalnog i regionalnog vodovoda, kao i druga faza izgradnje fabrike vode , rekao je Lavrnić.

Na sednici je bilo reči o pokretanju inicijative za uvođenje samodoprinosa od 3% za područje mesne zajednice Apatin za period od 01. januar 2016. godine do 31. decembra 2020. godine sa predlogom namena sredstava . Svi članovi saveta su podržali ovu inicijativu, a građani Apatina će se u narednom periodu izjasniti o novom uvođenju  samodoprinosa.

U programu je navedena izgradnja jaslica kao i izgradnja i rekonstrukcija sportskih igrališta na području opštine Apatin. Za projekat izgradnje biciklističke staze MZ Apatin dobila je bespovratna sredstva u visini od 1. 800. 000,00 rsd, a za realizaciju ovog projekta raspisana je javna nabavka te se uskoro može očekivati i početak realizacije istog.

Na sedici je razmatran i zahtev GP  “Graditelj NS ” iz Novoga Sada za produženje roka izvođenaja radova na zameni azbestnih cevi. Kako je predočeno razlozi za produženje radova su više nego dovoljni da se ovakav zahtev usvoji što je i urađeno jednoglasnom odlukom Saveta.

Mesna zajednica