18.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Članovi Opštinskog veća su na današnjoj sednici utvrdili predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu zbog smanjenih prihoda i u skladu s tim i rashoda budžeta za periodi od januara do oktobra.U tom period prihodi i primanja budžeta bila su nešto veća od 690 miliona dinara a sa prenetim sredstvima blizu 708 miliona dinara, što iznosi 64 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou.U istom period rashodi su iznosili 702 miliona dinara ili 63,48 odsto od planiranih. Ovom odlukom, u odnosu na prvi rebalans, prihodi i primanja budžeta smanjuju se za oko 3,3 miliona dinara tako da ukupna budžetska masa nakon ovih drugih izmena iznosi milijardu i 102,6 miliona dinara, što je smanjenje od 0,30 odsto.

Opštinsko veće podržalo je odluku o davanju naziva ulice italijanskog prijateljstva u Robno transportnom centru . Ova odluka doneta je na inicijativu firme FLASHSRB koja je sagrađena na terenu Robnotrasnporstnog centra i koja se obratila opštini da imenuje ulicu jer im je taj podatak potreban za registraciju u agenciji za privredne register u Beogradu.

Na današnjoj sednici utvrđena je i druga izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Naš dom koja je urađena u skladu sa rebalansom budžeta. Naime, prihodi mesne zajednice Apatin namenjeni otplati dugoročnog kredita za izgardnju druge etape postrojenja fabrike vode se umanjuju za 3,3 a prihodi budžeta se uvećavaju za 3,3 miliona dinara.

Na nedavno održanoj licitaciji 16 građevinskih parcela u Romskom naselju sve su dobile novog vlasnika i stoga je Opštinsko veće, ocenjujući da je postupak valjano sproveden u organizaciji Direkcije za izgradnju donelo je rešenje o ustupanju izlicitaranih parcela novim vlasnicima.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća doneto je i rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti poreza na imovinu za 2016. Godinu a ona je, kako je obrazloženo, ista kao i za ovu godinu.

Usvojena je i odluka o tome da pravobranilac opštine sklopi vansudsko poravnanje o isplati naknade štete nastale ujedom pasa lutalica oštećenim licima. U protekla dva meseca ovu naknadu ostvailo je 12 lica, što je, kako je rečeno, u okviru dosadašnjeg broja da se mesečno opštini obrati šest do sedam lica.

Opštinsko veće je donelo i  zaključak da se Udruženju sportskih ribolovaca Čikla 1 Apatin odobri finansijska pomoć u iznosu od 50.000 dinara za organizaciju manifestacije Smuđijada Apatin, kao i to da se Danetu Balać za lečenje odobri 30.000 , Josifu Đurđeviću 20.000 dinara takođe za potrebe lečenja koje se ne finsnaira iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

opštinsko veće 3 opštinsko veće 1 opstinsko veće