ZORAN M. MANDIĆ U PANORAMI SAVREMENE SRPSKE POEZIJE NA BELORUSKOM

APATIN KULTURA SOMBOR VESTI

Ovih dana na stranicama najprestižnijeg beloruskog književnog časopisa PLAMEN, koji izlazi u Minaku, objavljena je na beloruskom Panorama savremene srpske poezije. U istom panoramskom pregledu zastupljena je poezija Zorana M. Mandića, a objavljene su i pesme istaknutih savremenih srpskih pesnika: Rajka Petrova Noga, Zorana Hr. Radisavljevića, Zdravka Krstanoviča, Srboljuba Mitića, Zlate Kocić, Dragana Lakićevića, Radomira Andrića, Dušana Čolovića i dr.

Panoramu je priredio i poeziju zastupljenih srpskih pesnika preveo na beloruski prof. dr Ivan Čarota (1952), šef Katedre za slavistiku i osnivač Katedre za srbistiku Filološkog fakulteta Beloruskog državnog univerziteta u Minsku, poznatog kao slavistu, književnog kritičara, istoričara kulture i prevodioca priznatog u svetu.