ZAVRŠEN KONKURS ZA DODELU GRAĐVINSKOG MATERIJALA IZBEGLICAMA

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Komeserijat za izbeglice koje su konkurisale na javni poziv objavljen 7. decembra 2015. godine, za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom najmanje 14 paketa građevinskog materijala, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 2 – građevinski materijal,  obaveštava da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena, dana 10. oktobra 2016. godine, na oglasnoj tabli opštine Apatin i mesnih kancelarija opštine Apatin i na internet prezentaciji Opštine Apatin www.soapatin.org i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs