ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI STUPIO NA SNAGU

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na snagu danas stupa novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji treba da spreči nasilje u porodici pre nego što do njega dođe, onemogući nasilnika da bude uz žrtvu ali i da ojača ugrožene.
Zakon predviđa niz novina uključujući i mogućnost da hitnim merama nasilnik bude udaljen iz stana, ako živi zajedno sa žrtvom.
Nasilniku može da bude zabranjen i prilazak žrtvi, a te mere ukupno mogu da traju do 32 dana.
Zakon predviđa i strože mere prema onim koji ne primenjuju propise na odgovarajući način i to disciplinsku odgovornost za nosioce pravosudnih funkcija i prekršajnu za policijske službenike.
Previđena je i prekršajna odgovornst za državne organe koji ne budu prijavljivali.