ZAKAZANA 13. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

U sredu 12. aprila 2017. godine sa početkom od 9 sati održaće se 13. sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od 32 tačke, među kojima je i nalaz Revizorske Institucije o reviziji konsolidovanih finansijksih izveštaja i pravilnosti poslovanja opštine Apatin za 2015. godinu, kao i predlog odluke i prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu.

D N E V N I R E D

1. Predlog Odluke o prihvatanju Informacije – Nalaz Državne Revizorske Institucije o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja opštine Apatin za 2015. godinu

2. Predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu

3. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu u opštini Apatin

4. Predlog Odluke o trećim izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu

5. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika oštine, predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, sekretara Skupštine opštine Apatin

6. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom referendumu o osnivanju Mesne zajednice u Romskom naselju

7. Predlog Odluke o građevinskom zemljištu

8. Predlog Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama

9. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija

10. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju lokalnih puteva i način upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i korišćenja nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi na teritoriji opštine Apatin

11. Predlog Odluke o visini ekonomske cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

12. Predlog Rešenja o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

13. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

14. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin

15. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Apatin

16. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Apatin

17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin

18. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin

19. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina

20. Razmatranje Prve izmene Godišnjeg Programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu

-Predlog zaključka

21. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Program rada za 2017. godinu Centra za socijalni rad Apatin

-Predlog zaključka

22. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2017. godinu Opštinskog kulturnog centra Apatin

-Predlog zaključka

23. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Finansijski plan i Plan rada za 2017. godinu Narodne biblioteke „ Miodrag Borisavljević“Apatin

-Predlog zaključka

24. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Finansijski plan za 2017. godinu Turističke organizacije Apatin

-Predlog zaključka

25.Razmatranje Finansijskog plana i Plana rada za 2017. godinu Crvenog krsta Apatin

-Predlog zaključka
26. Razmatranje Plana rada za 2017. godinu sa izvršenjem Plana rada za 2016. godinu Doma zdravlja Apatin, Finansijskog plana za 2017. godinu i Završnog računa 2016. godine – ostavrenje i plan za 2016. godinu

-Predlog zaključka

27. Razmatranje Izveštaja o radu za 2016. godinu i Programa rada i finansijski plan za 2017. godinu Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin

-Predlog zaključka

28. Razmatranje Izveštaja o radu za 2016. godinu , Finansijskog izveštaja samodoprinosa od 3% i 1% i radne zajednice za 2016. godinu, kao i Finansijskog plana samodoprinosa od 3% i 1% i radne zajednice za 2017. godinu Mesne zajednice Apatin

-Predlog zaključka

29. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu i Plan rada i Finansijski plan za 2017. godinu Mesne zajednice Prigrevica

-Predlog zaključka

30. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Finansijski plan i Plan rada za 2017. godinu Mesne zajednice Sonta

-Predlog zaključka

31. Razmatranje Finansijskog izveštaja, Izveštaja o poslovanju i Izveštaj o realizaciji samodoprinosa za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu Mesne zajednice Svilojevo

-Predlog zaključka

32. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2016. godinu, kao i Predlog plana rada i Finansijski plan za 2017. godinu Mesne zajednice Kupusina

-Predlog zaključka

Na predlog predsednika opštine, Milana Škrbića dnevni red je dopunjen jednom tačkom a to je Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za 2017. godinu.