ЗА ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ СУБВЕНЦИЈА 250.000 ДИНАРА

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI

Национална служба за запошљавање објавила је јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање за 2021. годину. Субвенција се додељују у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва. Захтев за доделу субвенције могу поднети лица пријављена на евиденцију незапослених лица која имају завршену обуку за развој предузетништва. Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе са обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци. Право на субвенцију се може остварити и удруживањем више незапослених лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. У том случају свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на субвенцију у износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када захтев подноси особа са инвалидитетом.
Све потребне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-01 или на сајту www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 17.05.2021. године.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.