ЗА МАЈКЕ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СТАН ИЛИ КУЋУ

IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR SRBIJA VESTI

Млади парови са децом добиће помоћ од државе да се скуће и то у максималном износу од 20.000 евра. Субвенција се добија за куповину првог стана или куће, односно за градњу некретнине. Право на помоћ имају мајке које су родиле децу почев од првог дана 2022. године било да су у званичном браку или да је реч о ванбрачној заједници. На помоћ наравно не могу да рачунају сви.

Услов је да мајке, односно млади парови примају мање од две просечне зараде. Последњи објављени податак је просечна нето плата за новембар 2021. која је без пореза и доприноса износила 69.136 динара што значи да они месечно морају да имају приход мањи од 138.272 динара. То ће се наравно мењати прама датуму подношења захтева. Они парови, односно мајке, који граде кућу у 19 девастираних општина од државе ће добити и свих 50 одсто вредности радова. То су подручја која су утврђена као девастирана по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединице локалне самоуправе за 2014. годину. Ту спада 19 општина: Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Голубац, Житорађа, Куршумлија, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Мерошина, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сурдулица, Трговиште, Тутин.

У осталим јединицама локалне самоуправе могуће је добити субвенције за изградњу куће у висини од 20 одсто вредности радова. Што се тиче куповине куће или стана, субвенције се могу добити у висини од 20 процената вредности непокретности процењене од надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности. Уколико се пак стан купује на кредит субвенције су такође 20 процената и рачунају се на процењену вредност непокретности на основу које се одобрава кредит.

Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета прецизирају се услови, потребна документација и поступак одобравања ових субвенција.

Некретнина која је купљена уз додатак државних субвенција неће смети да се прода пет година. Због тога ће у катастар бити уписана забележба забране отуђења непокретности у корист Републике Србије. Држава одобрени новац уплаћује на наменски рачун у банци. Уколико се новац искористи за нешто друго а не у сврху изградње или куповине објекта корисник субвенције мораће да врати сав примљен новац уз затезну камату. Држава је за ову намену предвидела укупно 10 милијарди динара, односно око 85 милиона евра што је предвиђено усвојеним изменама Закона о финансијској подршци породици са децом.

Законом је прецизирано да ће мајке ову субвенцију моћи да остваре до дететовог првог рођендана, а захтев за остваривање права подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе. Иначе, право на поменуту субвенцију имају жене држављанке Србије, са пребивалиштем у нашој земљи, али и стране држављанке у случају да имају статус стално настањеног странца и да је дете рођено на територији Србије или је држављанин Србије. Услов је да јој је ово прва некретнина у власништву. Законом је предвиђен и изузетак када ово право може да оствари отац детета, а то је у случају када је мајка преминула.

Мајке које желе да добију субвенцију државе мораће да прибаве и пуно докумената као што су докази о брачној или ванбрачној заједници, доказ о статусу једнородитељске породице, да није била обвезник пореза на имовину физичких лица по основу власништва на стану или кући за становање, изјаве да она и супружник немају у власништву стан или кућу, изјаву мајке и партнера да у претходних пет година нису отуђили стан или кућу…

Што се тиче документације за градитељски део потребан је технички опис са пописом радова и предмет и предрачун радова оверен од одговорног пројектанта уколико је поднет захтев за учешће у изградњи објекта, предуговор са правним лицем овлашћеним за пројектовање и грађевинске радове, грађевинска дозвола…

У случају куповине стана или куће мора се приложити предуговор о купопродаји стана или куће оверен код јавног бележника. Такође уверење МУП-а о кретању пребивалишта у претходних пет година до дана подношења захтева.

Мајка има право на повраћај ПДВ-а на први стан

Према слову прописа било ко, па и мајка која купује први стан од инвеститора, продавца који је у систему ПДВ-а, има право на повраћај тог пореза који износи десет одсто. Ако купује од физичког лица ослобођена је пореза на пренос апсолутних права. То што она има субвенцију државе не мења ништа, јер уредба не може да мења закон, кажу стручњаци.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.