VEČERAS U GALERIJI OTVARANJE IZLOŽBE “APATINSKI PLAKATI 1918-1956. GODINE”

APATIN KULTURA VESTI

U galeriji “Meander” večeras, 06. jula 2017. godine od 19 sati biće otvorena izložba „Apatinski plakati 1918-1956“, koja je najbolji mogući izbor od dostupnog materijala iz privatnih kolekcija. Plakati su različite namene, objave događaja, reklama i saopštenja. Iako su skromnih grafičkih mogućnosti oni su značajni, jer nam govore o istoriji Apatina i pružaju uvid o načinu života njegovih stanovnika u prošlim vremenima. To su plakati zanatskih izložbi, pozivi i programi prosleve jubileja, objave sportskih takmičenja i reklame  zanatskih radnji i fabrika. Posebnu grupu čine originalni autorizovani palakati Rudolfa Udvarija, apatinskog slikara poznatog po freskama na tavanici Doma kulture, skupštinskoj sali gradske kuće i svodu katoličke crkve u Apatinu.

Plakat je oblik primenjene grafike čija je funkcija da saopšti javnosti događaj, reklamu, poruku ili poziv. Služio je za različite svrhe, političke, sportske, kulturne, socijalne i slično. Namena plakata određivala je kreiranje plakata. Zato se koristi kombinacije slova, znakova, boja ili slika da bi se postigao željeni efekat. Istorija plakata povezana je sa razvojem grafičkih tehnika, posebno štamparske tehnologije i društva u celini. Prvi plakati nastali su krajem 15. veka najpre u grafičkim tehnikama, drvorezu i monotipijama, kao i u tadašnjoj štamparskoj tehnologiji  na tipografskim  mašinama za štampanje knjiga.  Isključivo su se samo koristili znakovi, slova i brojevi. Od 19. veka  u kreiranju plakata angažuju se umetnici, tako da se u istoriji umetnosti uvodi pojam umetničkog, autorskog plakata. Danas plakat ima ogromnu primenu  u svim sferama društvenog života i u njegovom oblikovanju učestvuju  različiti profili umetnika, posebno grafički dizajneri. Plakat ima svoje elemente, zakonitosti, formalne okvire,  teoriju i praksu.