UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU – MUŠKARCI ROĐENI 2000 GODINE I STARIJI

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA VESTI

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj, i materijalnoj obavezi, Ministarstvo odbrane Srbije poziva lica muškog pola, rođena 2000. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta odnosno lica rođena od 1988. do 1999. godine koja iz bilo kog razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obaveznika. Sva navedena lica to mogu učiniti u Opštinskoj kancelariji u Apatinu, ponedeljkom u vremenu od 9 do 15 sati.

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju treba da prilože ličnu kartu na uvid, a ukoliko je ne poseduju onda se državljnastvo dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu.