USKORO DO BUDIMPEŠTE PREKO GAKOVA I RASTINE

APATIN EKONOMIJA SOMBOR VESTI

U toku je izgradnja novog graničnog prelaza sa susednom Mađarskom kod Rastine, nadomak Sombora. Granični prelaz Rastina-Bačsentđerđ biće otvoren na proleće.Najkraći put iz Sombora do susedne Mađarske ,odnosno Budimpešte vodi preko Gakova i Rastine i granični prelaz je odavno želja žitelja zapadne Bačke.Somborcima će tako Baja biti bliža za desetak kilometara.
U „Putevima Srbije“ ističu da će do tada biti završeni svi potrebni infrastrukturni radovi.Prva faza radova na izgradnji saobraćajnice koja nedostaje je već završena.
Za sve ove radove, uključujući i asfaltiranje deonice u dužini 1.760 metara, ishodovanje upotrebne dozvole i upis u katastar nepokretnosti , „Putevi Srbije“ izdvojiće 85 miliona dinara.
Opštinski put Sombor-Gakovo-Rastina biće prekategorisan u državni put drugog A reda, kada bude okončana i druga faza radova na ovom putnom pravcu. U sklopu proširenja i obnove lokalnog puta Sombor-Gakovo-Rastina,ka granici sa susednom Mađarskom ,radnici JKP „Zalenilo“ Sombor uklanjaju stabla duž ovog puta.
Prema rečima Miodraga Pupovca, direktora „Zelenila“,biće uklonjeno ukupno 49 stabala topole. Zatim će se raditi takozvano „pojačano održavanje“ deonice od Gakova do Rastine.
Pod tim se podrazumeva prošireše puta ukupne dužine 4,6 kilometara.Drugu fazu radova „Putevi Srbije će finansirati sa 140 miliona dinara. Preostalih 13,5 kilometara puta kroz Gakovo i od Gakova do Sombora svojim tehničkim karekteristikama zadovoljava uslove za proglašenje u državni put i na ovoj deonici nema potrebe za izvođenje radova. Biće ovo drugi granični prelaz sa Mađarskom na teritoriji grada.

SPORAZUM POTPISAN U MAJU

Sporazumo stavljanja u funkciju opštinskog puta Sombor-Gakovo-Rastina, na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Mađarske o izgradnji putnog međudržavnog graničnog prelaza Rastina-Bačsentđerđ ,popisali su u maju Grad Sombor ,Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i inrastrukture i JP „Putevi Srbije“.