UPIS DECE U JASLICE OD 22. DO 29 MARTA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na osnovu Pravilnika o uslovima za upis, prijem i ispis dece u Predškolsku ustanovu „Pčelica“ Apatin, u skladu sa mogućnostima ustanove i iskazanim potrebama roditelja, odnosno staratelja, Predškolska ustanova „Pčelica“ Apatin raspisuje KONKURS za upis dece JASLENOG UZRASTA u narednu školsku 2018/2019. godinu.

Upis dece u JASLICE vršiće se u periodu od 22. do 29. marta 2018. godine.

Upis se vrši u prostorijama objekta Blok 112 , „BUBAMARA“ u Apatinu, svakog radnog dana od 12 do 16 sati.

Upis vrše pedagog i psiholog ustanove.

U JASLICE se upisuju deca rođena 2016. godine , 2017. godine i do 1.marta 2018. godine.

Za upis dece je potrebno sledeće:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete, koji može biti i stariji ili fotokopija izvoda;
2. Potvrda izabranog lekara, odnosno pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano.
3. Na licu mesta roditelj, odnosno staratelj popunjava upisnicu , upitnik za roditelje i potpisuje ugovor sa ustanovom;
4. Roditelj može da osigura dete, uz uplatu od 250,00 dinara. Osiguranje traje od 1.septembra 2018. do 1. septembra 2019. godine i pokriva 24 časa dnevno.