UČI, ISPLATI SE! KANCELARIJA ZA MLADE NAGRAĐUJE ŠKOLARCE

APATIN DRUŠTVO VESTI

U petak, 17. juna 2016. godine počeće sa radom Omladinski centar i Kancelarija za mlade u Apatinu, u kojoj će mladi moći
svakovnevno da dolaze po informacije kao i da provode kvalitetno vreme u prostorijama udruženja. Posle perioda u kome KZM nije
imala aktivnosti, formiranjem novog rukovodstva , ovo udruženje će se uključiti aktvino u konkurisanje za mnogobrojne projekte koji
mogu doprineti razvoju mladih i njihovoj potrebi da ostanu u Apatinu. Nove prostorije Kancelarije za mlade nalaze se na Trgu Nikole Tesle u Apatinu.

Povodom otvaranja kancelarija, prva akcija koju će sprovesti Kancelarija za mlade biće podsticanje mladih školaraca da više
vremena posvete učenju i postizanju što boljih ocena u svom obrazovanju. KZM će sve nosioce “Vukove diplome” u osnovnoj školi
nagraditi besplatnom sezonskom kartom za bazene na banji Junaković, dok će njihovi stariji vršnjaci koji ponesu isto priznanje u srednjoškolskom uzrastu kao  nagradu za svoj trud dobiti petodnevni put u Milano. Pored ovih nagrada, učenici koji ponesu epitet “đak generacije” na poklon od Kancelarije za mlade će dobiti tablet.