У СУСРЕТ СВЕТСКОМ ДАНУ ОСОБА СА АУТИЗМОМ

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA VESTI

Светски дан особа са аутизмом обележава се сваке године 2. априла, установљен је резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 18. децембра 2007. године.

У сусрет обележавању овог дана Центар за социјални рад Апатин организује низ активности које имају за циљ подизање свести о аутизму, а управо тим поводом гости Дунав радија су Тања Божовић мастер психолог, координатор услуге додатне подршке за дете при логопедско дефектолошком кабинету са сензорном собом и Љубомир Сучевић руководилац пружаоца услуге у заједници у апатинском Центру за социјални рад.

Услуга додатне подршке за дете доступна је деци предшколског и школског узраста са сметњама у развоју, која имају пребивалиште на територији опптине Апатин, а којој је од стране интерресорне комисије процењена потреба за додатном подршком у виду логопедских и/или дефектолошких третмана, као и третмана сензорне реинтеграције. Ова услуга спада у групу нестандардизованих, иновативних услуга социјалне заштите. 

Током 2021. године, услугу додатне подршке за дете користило је 39 корисника, од којих је 32 мушког, а 7 женског пола. Свих 39 корисника припада старосној групи деце. 

Активности услуге додатне подршке за дете реализују се у оквиру делокруга рада стручних радника логопедско-дефектолошког кабинета и сензорне собе. Поменути објекти лоцирани су у Апатину, у улици Светог Саве, број 26, као припадајућа целина Дневног боравка за особе са особе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама Центра за социјални рад Апатин.

Пројекат опремања и адаптације сензорне собе и логопедско-дефектолошког кабинета, вредан 1.000.000,00 динара, реализован је током последњег квартала 2020. 

За потребе рада у сензорној соби и логопедско-дефектолошком кабинету ангажовано је 6 стручних радника, од чега 2 логопеда, 2 дефектолога и 2 психолога, и то 2 мушког, а 4 женског пола. Логопедско-дефектолошки и третмани сензорне реинтеграције се спроводе сваког радног дана, према унапред утврђеном распореду, у поподневним часовима у просторијама сензорне собе, односно, логопедско- дефектолошког кабинета. На дан 31.12.2021. године обављено је укупно 285 индивидуалних логопедско-дефектолошких и третмана сензорне реинтеграције, a закључно са данашњим даном, обављено је више од 500 третмана. Коришћење услуге додатне подршке за дете је бесплатно.

Лични пратилац доступан је деци са инвалидитетом, односно, са сметњама у развоју,  која живе на територији општине Апатин, а којој је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да су укључена у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Општинска управа општине Апатин је јула месеца 2021. године расписала јавни позив за набавку услуге Лични пратилац детета у вредности од 18.000.000,00 динара. Уговор о пружању услуге Лични пратилац детета додељен је агенцији Империјал плус ДОО Сомбор. 

Услуга се пружа сваким радним даном у предшколским и школским установама, у складу са планом и програмом, као и радним временом установе, односно, реализује се у заједници на начин који је комплементаран процењеним индивидуалним потребама детета ван образовног система, осим током школског распуста.

У току 2021. године право на коришћење ове услуге остварило је 40 корисника. Од наведеног броја корисника, 33 је мушког, док је 7 женског пола. 

Из буџета општине Апатин је за финансирање и реализацију наведених услуга опредељено око 30.000.000,00 динара.

Услуге намењене деци са поремећајима из спектра аутизма у нашој општини
-Уколико родитељи примете нека одступања од типичног развоја могу да се јаве у ЦСР где ће наш стручни тим спровести комплетан протокол ране детекције и ране стимулације развоја у случају постојања поремећаја спектра аутизма. И не само аутизма. Деца имају индивидуалне услуге, прво процене, третмана и на крају мониторинга од стране логопеда, дефектолога и психолога. Услуге логопеда, дефектолога, сензорне реинтеграције , ране стимулације, услуге личног пратиоца, чак и услуга ПУК за поједину децу. Поред тога, деца могу остварити право на ДПН. Све услуге које се пружају су бесплатне, односно нема партиципације за децу и родитеље. Све трошкове услуга сноси Општина Апатин. Оно што морамо нагласити јесте да овакав вид услуге је готово јединствен на територији РС, чак и у општинама великих градова. Осијек је рецимо најближи центар за аутизам који пружа сличне услуге. Ако посматрамо број третмана о чему ће Тања нешто више рећи, и просечну цену од око 2000 динара по третману онда можемо да закључимо да је за протеклих 6 месеци остварена уштеда родитељима од преко милион динара.

Активности које организује ЦСР поводом Међународног дана особа са аутизмом?
Поред ове емисије, планиран је и ТВ прилог о деци са поремећајима из спектра аутизма из угла стручњака , као и угла родитеља. У петак 01. априла планиран је промо штанд заједно са УГ „Мали принц“, док у суботу организујемо радионице и дружење за децу која су корисници ЛД кабинета и сензорне собе, заједно са удружењима Маслачак из Сомбора и Мали принц из Апатина

Какви су планови за будућност?
Када је реч о плану развоја услуга додатне подршке за дете у току 2022. године акценат је стављен на остваривање услова за проширење капацитета за пружање услуге, односно проширење обухвата децу која ће бити укључена у појединачне третмане. Попуњеност расположивих термина за спровођење третмана говори у прилог томе да је интересовање за коришћење ове услуге на високом нивоу.
Планирано је разматрање могућности за повећање броја термина у току преподневних часова, те ангажовање додатног стручног особља за рад са децом којој је додатна подршка неопходна како би у потпуности развила сопствене потенцијале и достигле што виши ниво самосталног функционисања. Још једна тачка развоја ове услуге у ове године односи се на одржање добре сарадње, али и унапређења
комуникације са родитељима деце која користе услугу додатне подршке за дете. За 2022. годину планирана је реализација психолошких и едукативних радионица за родитеље са циљем оснаживања пружања психосоцијалне подршке, јачања родитељских компетенција, размене значајних искустава и повезивање родитеља деце са сметњама у развоју. Даљи планови су усмерени на развој услуга за родитеље и подршку родитељству. Идеја нам је да прерастемо у центар за рану дијагностику и третман и подршку родитељству у првих 1000 дана, те да пружамо услуге ране стимулације за сву децу.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.