U SOMBORU RASPISAN JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Sombora za 2015. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Sombora  raspisan je javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji grada Sombora u 2015. godini. Ovaj program namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme. Program stručne prakse traje najduže 12 meseci i to: do 6 meseci za lica sa srednjom stručnom spremom uz mesečnu nadoknadu od 10.000,00 dinara, do 9 meseci za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem uz mesečnu nadoknadu od 15.000,00 dinara i do 12 meseci za lica sa završenim najmanje četverogodišnjim visokim obrazovanjem uz mesečnu nadoknadu od 20.000,00 dinara. Pravo učešća imaju privatna preduzeća, a zahtev se može podneti za najviše 2 nezaposlena lica. Rok za podnošenje prijava za realizaciju programa stručne prakse je 14.09.2015. godine do 12 časova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijali Sombor.