У СКУПШТИНИ ГРАДА СОМБОРА ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА СЕЛЕНЧЕ

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

У Скупштини града Сомбора јавно је представљен нацрт Плана генералне регулације на простору градских месних заједница Стара Селенча, Селенча и Нова Селенча. Руководиоци тог документа Велинка Нешић и Весна Ђорђевић предочиле су основне карактеристике овог, како су га описале, најважнијег плана генералне регулације рађеног до сада у овом граду, јер обухвата најатрактивнији простор на локације три градске месне заједнице, односно три Селнче.

Велинка Нешић је анализирајући постојеће стање навела да је последњих година започета урбана трансформација овог простора, нарочито у широј централној зони.Како је истакла, урбано ткиво које су чинили приземни породични стамбени и стамбено пословни објекти, начето је градњом вишепородичних стамбених објеката.

Према речима Весне Ђорђевић Јањатовић, уочени су бројни негативни примери из праксе, као што је изградња вишеспратница на местима које не одговарају тренутним уличним профилима, што изазива колапс у сваком смислу.

На малим парцелама изграђене су непримерено велике зграде са малим двориштима, недовољним бројем паркинг места и без зеленила.Како је речено, изградњом вишепородичних објеката угрожава се функционалност, приватност и осунчаност породичних стабених објеката који се налазе у непосредној близини.

Тренутна важећа правила грађења имају много недоумица и могу да се тумаче како коме одговара, а сада су у новом плану генералне регулације правила јасно одређена.За сваку зону одређена је максимална дозвољена спратност.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

Наредни корак ка усвајању тог документа је јавна седница Комисије за планове Града Сомбора на којој ће грађани моћи да образложе поднете примедбе. Седница комисије заказана је за 11. март.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.