U PONEDELJAK 29. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

29. sednica Saveta Mesne zajednice Apatin biće održana u ponedeljak 27. februara sa početkom od 12 sati, a na dnevnom redu naći će se sedam tačaka među kojima su razmatranje finansijskog izveštaja o samodoprinusu od 3 i jedan odstno za 2016. godinu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 28. sednica Saveta Mesne zajednice Apatin.
2. Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Apatin za 2016. godinu.
3. Razmatranje Finansijskog izveštaja samodoprinosa 3% za 2016. godnu.
4. Razmatranje Finansijskog izveštaja samodoprinosa 1% za 2016. godnu.
5. Razmatranje Finansijskog izveštaja samodoprinosa Radne zajednice za 2016. godinu.
6. 14. izveštaj Lekarske komisije MZ Apatin o pregledu prispelih zahteva za snošenje troškova lečenja građana MZ Apatin-informativno.
7. Tekuća pitanja.