U PETAK DVANAESTA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Dvanaesta sednica Opštinskog veća opštine Apatin biće održana u petak, 13. marta 2015. godine, u Plavoj sali Skupštine opštine Apatin.
Početak sednice zakazan je za 9 sati, a na sednici će se razmatrati 28. tačaka dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje predloga Odluke o dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin,

3. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima,

4. Razmatranje Ugovora o osnivanju DOO za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu
utvrđivanje predloga Odluke

5. Utvrđivanje predloga Zaključka o usvajanju Izveštaja o utrošenim sredstvima iz budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine u 2014 godini,

6. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu MZ Apatin za 2014. godinu, Finansijski izveštaj samodoprinosa 3% za 2014. godinu, Finansijski izveštaj samodoprinosa 1% za 2014. godinu, Finansijski izveštaj radne zajednice za 2014. godinu, Finansijski plan samodoprinosa 3% za 2015. godinu, Finansijski plan samodoprinosa1% za 2015. godinu i Finansijski plan radne zajednice za 2015. godinu,

7. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i poslovanju MZ Prigrevica za 2014. godinu i Plan rada i poslovanja MZ Prigrevica za 2015. godinu,

8. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu MZ Kupusina za 2014. godinu, Finansijski izveštaj za 2014. godinu,Predlog plana rada za 2015. godinu i Finansijski plan za 2015. godinu,

9. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Finansijaki izveštaj za 2014. godinu, Izveštaj o poslovanju Mesne zajednice Svilojevo za 2014. godinu i o realizaciji samodoprinosa MZ Svilojevo i Plan rada za 2015. godinu,

10. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i poslovanju MZ Sonta za 2014. godinu, Finansijski izveštaj (novčani tokovi) za period od 01.01 do 31.12.2014. godinu, Plan rada za 2015. godinu i Finansijski plan po odluci o budžetu za 2015. godinu,

11. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke Apatin za 2014. godinu, Finansijski izveštaj za 2014. godinu, Finansijski plan za 2015. godinu i Plan rada Narodne biblioteke Apatin za 2015. godinu,

12. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog kulturnog centra za 2014. godinu, Finansijski izveštaj za 2014. godinu, Program rada za 2015. godinu i Finansijski plan za 2015. godinu,

13. Utvrđivanje predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2014. godinu Finansijski izveštaj za 2014. godinu i Program rada Centra za socijalni rad za 2015. godinu,

14. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije „Apatin“ za 2014. godinu, Finansijski izveštaj za 2014. godinu i Finansijski plan za 2015. godinu,

15. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin sa pregledom poslovanja za 2014. godinu i Program rada i finansijski plan za 2015. godinu,
16. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o godišnjem programu poslovanja JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ za 2014. godinu,

17. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin za period od 01.01 – 31.12.2014. godine,

18. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju dela zemljišta, neposrednom pogodbom Šod Ani, Laslu i Edit iz Kupusine

19. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Apatinu u ul. Petefi Šandora br. 2/a, Mateju Kajtazi iz Apatina

20. Predlog Godišnjeg programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava u 2015.godini na teritoriji opštine Apatin,

21. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin,

22. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora,

23. Predlog Odluke o prihvatanju izrađene Studije izvodljivosti infrastrukturnog opremanja industrujske zone u Apatinu

24. Predlog Rešenja o razrešenju članova Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Apatin

25. Predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Apatin

26. Predlog Zaključka o prihvatanju molbe Gusman Georga iz Apatina za oslobađanje od obaveze plaćanja duga Opštini Apatin,

27. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Griva Draganu iz Sonte

28. Razno