У ПЕТАК 11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN DRUŠTVO VESTI

У великој сали апатинског Дома културе 24. септембра 2021. године од 10 часова биће одржана 11. седница Скупштине општине Апатин. Дневни ред има петнаест тачака:

1.Предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа општине Апатин

2.Предлог Решења о избору чланова Бирачког одбора за спровођење тајног гласања

3.Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Апатин

4.Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, са Извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар-јун 2021. године – предлог закључка

5.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели награде „24. октобар“ општине Апатин

6.Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Апатин за 2021. годину

7.Предлог Решења о прибављању откупом у јавну својину општине Апатин, непокретности у Сонти

8.Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину у општини Апатин

9.Предлог Одлуке о одређивању лица које ће вршити оверу ЗИП обрасца за јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач општина Апатин

10.Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2020. годину, са извештајем овлашћеног ревизора и Одлуке Надзорног одбора о расподели добити
-предлог закључка

11.Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за доделу новембарских награда

12.Предлог Решења о именовању чланова Комисије за доделу новембарских награда

13.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

14.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

15.Предлог Решења о измени Решења о предлагању чланова Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.