U ČETVRTAK 15. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

U četvrtak, 31. avgusta, sa početkom u 9 sati, održaće se 15. sednica Skupštine opštine Apatin. Na dnevnom redu naćiće se 23. tačke među kojima je i program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu i mere, načini i uslovi trajnog uništavanja korovske biljke ambrozija.

DNEVNI RED

1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu, za period januar – jun 2017. godine.

2. Razmatranje Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu.

3. Razmatranje Programa komasacije katastarske opštine Sonta.

4. Predlog Odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta.

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozija.

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednogzemljišta, useva i zasada poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin.

7. Predlog Odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom APATIN Apatin.

8. Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Apatin.

9. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina.

10. Predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupkajavnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

11. Predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

12. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Saveta za budžet i finansije.

13. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Saveta za budžet i finansije.

14. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin.

15. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odboraOpštinskog kulturnog centra Apatin.

16. Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin.

17. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra zasocijalni rad Apatin.

18. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin.
19. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin.
20. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole sa Domom učenika Apatin.

21. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole sa Domom učenika Apatin.

22. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora gimnazije ,,Nikola Tesla” Apatin.

23. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora gimnazije ,,Nikola Tesla” Apatin.