TRI NOVE ANGIO-SALE ZA BOLNICE U SOMBORU, SUBOTICI I ZRENJANINU

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI VOJVODINA

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i kompanija Siemens Healthcare iz Beograda, potpisale su ugovor o nabavci tri angio-sale u vrednosti od 138,15 miliona dinara, koje će u narednih 90 dana biti isporučene zdravstvenom sistemu Vojvodine, odnosno opštim bolnicama u Subotici, Somboru i Zrenjaninu.

Ugovor su potpisali direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević i ovlašćeni predstavnici Siemens Healthcare d.o.o. Beograd, direktorka Marijana Đorđević i tehnički direktor Jovan Radovanović, u prisustvu predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, pokrajinskog sekretara zdravstvo doc. dr Zorana Gojkovića i direktora bolnica u koje će biti isporučene angio-sale.

Predsednik Mirović je istakao da nabavka tri nove angio-sale predstavlja jedan od najznačajnijih pomaka u obezbeđivanju uslova za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu u Vojvodini, jer, angio-sale, koje su veoma važne u kada je reč o sanaciji posledica oboljenja od kardiovaskularnih bolesti, trenutno postoje samo u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Mirović je najavo da će već u drugoj polovini godine nove angio-sale sukcesivno biti unete u zdravstveni sistem, to jest u regionalne zdravstvene centre u Subotici, Somboru i Zrenjaninu.

“To će u praksi značiti adekvatniju, bolju i kvalitetniju dijagnostiku i zbrinjavanje pacijenata sa srčanim oboljenjima u ovim delovima Vojvodine, što je ogroman uspeh za Pokrajinsku vladu i za zdravstvo u Vojvodini i u celoj našoj zemlji.” – kazao je Mirović.

On je dodao da se dalje sledi nastavak edukacije zaposlenih u ove tri ustanove, za šta su zaduženi najugledniji kardiolozi iz našeg zdravstvenog sistema, iz Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, a potom i za završetak uređenja prostora u kojima će biti smeštene angio-sale.

“Do kraja godine imaćemo jedan sasvim novi kvalitet u zdravstvenom sistemu Vojvodine, i to je možda najznačajnija vest kada je reč o rekonstrukciji zdravstvenog sistema kod nas.” – rekao je Mirović.

Direktorka kompanije Siemens Healthcare Marijana Đorđević istakla je da Srbija, nažalost, spada među prve u Evropi u kardiovaskularnim bolestima, zbog čega je pohvalila inicijativu da se pacijentima iz Subotice, Zrenjanina, Sombora, koji nisu u mogućnosti da pravovremeno dođu do Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, obezbedi adekvatno lečenje.

Dodala je da će nakon današnjeg potpisivanja ugovora, Siemens Healthcare isporučiti tri najsavremenije angio-sale iz svog portfolija, sa najsavremenijim softverima za vizuelizaciju stenta, za neurološke i druge procedure, pri čemu će zračenje za pacijente i osoblje koje će raditi biti minimalno.

“Mi smo dugogodišnji partneri i Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine i drugih eminentnih ustanova u Vojvodini u oblasti zdravstva. Oni imaju iskustava sa našom opremom i sa našom servisnom podrškom, tako da je ovo samo nastavak, nadam se, uspešne saradnje.” – rekla je Marijana Đorđević.