ODRŽANA 20. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na sednici su usvojeni zapsinici sa 19. redovne i 3. i 4. vanredne sednice opštinskog veća.

Usvojen je predlog odluke o suosnivanju javnog peduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, a usvojena je i visina zakupnine poslovnih prostorija u javnoj svojini opštine Apatin za 2017. godinu, odnosno njena početnavrednost, koju donosi veće. Siniša Jovanović, Rukovodilac Odeljenja za stambeno komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam , građevinske i imovinsko pravne poslove je informisao članove veća da Opština za 33 prostorije koje se izdaju u zakup, te da će za iste aneksima ugovora zakupodavac umesto „Direkcije za izgradnju“ biti opština Apatin.

Četvrtom tačkom utvrđeno je rešenje za visinu zakupnine rađevinskog zemljišta u javnoj svojini. Jovanović je prisutne izvesio da je potrebno aneksirati ugovore za sve garaže, šupe, kioske i bašte koje se izdaju u zakup.

Veće je usvojilo rešenje o imenovanju tročlane komisije za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin. Članovi veća su jednoglasno doneli saglasnost koja je neophodna JP Marina za postavljanje dva mostića za prilaz splavovima sa vezovima.

Siniša Jovanović je upoznao prisutne sa predlozima aktivnosti koje je neophodno sprovesti u pokretnju postupka za izdavanje u zakup skladišta biomase u Prigrevici i otuđenja parcele br. k.o. Prigrevica.

Osmom tačkom usvojen je pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilašta opštine Apatin.

Deveta, deseta i jedanaesta tačka su objedinjenje pa su usvojeni predlozi raspisivanja Javnog konkursa za popunjavanje položaja (Načelnika opštinske uprave), imenovana je Komisija koja će sprovesti Javni konkurs i doneto Rešenje o produženju statusa v.d. načelnika Opštinske uprave dok se ne okonča konkurs, najduže na tri meseca.

Većnici su usvojili predlog ugovora kojim će se finansirati osnovna delatnost i Program rada Crvenog krsta Apatin u 2017. godini, a što je bila preporuka državne revizorske komisije.

Jednoglasno je usvojen predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Od ukupno 13 zahteva, sa 8 je postignut vansudski dogovor, 2 su uputila prigovor koji je dostavljen komisiji za razmatranje, a 3 slučaja će se sudski rešavati.

Opštinsko veće je imenovalo članove organizacionog odbora 54. apatinskih Ribarskih večeri koje će se održati u periodu od 06. do 09. jula 2017. godine.

Usvajanjem šesnaeste tačke, odobren je iznos sredstava koja su na osnovu javnog konkursa dodeljena predstavnicima crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Apatin za 2017. godinu.