TRAKTORISTIMA MINIMALAC OD 32.000 DINARA – NOVIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM BOLJI POLOŽAJ RADNIKA U POLJOPRIVREDI, VODOPRIVREDI , PREHRAMBENOJ I DUVANSKOJ INDUSTRIJI

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije koji su potpisali Unija poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost nakon objavljivanja u Službenom glasniku stupio je na snagu.

Predsednik Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu Apatin, Slobodan Lončarević izjavio je danas da će novi kolektivni ugovor, koji vredi naredne tri godine znatno poboljšati status 1100 radnika u ovim granama sa teritorije opštine Apatin.

Lončarević je izrazio zadovoljstvo što će prema ovom ugovoru KV radnik (traktorista) primati minimalac od 32.000 dinara i topli obrok u iznosu od 4.200 dinara.

-Ovaj ugovor je najvažnija stvar za radnike uopšte u Srbiji a samim tim i u opštini Apatin. Tačno je utvrdjeno sve od prijema radnika do odmora i odsustva, zarada i drugog. Firme su dužne da radniku isplate minimum 4.200 dinara za topli obrok što do sada nisu imale obavezu. Tačno su izraženi i koeficijenti za sve radnike, tako da jedan KV radnik bez minulog rada treba da ima oko 32 000 dinara platu što do sad nije bio slučaj. Na to treba dodati minuli i prekovremeni rad i tako dalje, znači mnogo više nego što je do sada imao, rekao je Lončarević za Radio Dunav.

On je dodao da su novim posebnim kolektivnim ugovorom osigurane naknade koje do sada radnici nisu imali.

-Godišnji odmor je do sad bio problem. Prema novom ugovoru svaki radnik ima pravo na 20 dana godišnjeg odmora , plus dva do tri dana u zavisnosti od stručne spreme , od minulog rada , zatim zavisi da li ima dete sa invaliditetom, da li je samohrani roditelj i tako dalje. Sve je povećano, kaže Lončarević.

Lončarević je dodao da su sva preduzeća sa teritorije naše opštine koja se bave ovim delatnostima upoznata sa novim kolektivnim ugovora kao i da u narednim mesecima moraju usaglasiti svoje akte sa njegovim odredbama.

-Ugovor je dostavljen svim predsednicima sindikata kako bi upoznali svoje poslodavce , direktore i očekujem da će se ovih dana u svim tim sindikanlnim organizacijama koje imaju kolektivne ugovore primeniti novi ugovor, kaže Lončarević i dodaje da se on mora primenjivati.

Novim kolektivnim ugovorom utvrđeni su najniži koeficijenti po grupama, pa tako za nekvalifikovane radnike on iznosi 1,00, prvi stepen 1,20, drugi stepen 1,40, KV radnik –treći stepen 1,55, četvrti stepen 1,65, VK radnik peti stepen 1,95, šesti stepen (osnovne-strukovne studije) 2,10 i grupa sa studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske ili strukovne studije) sa koeficijentom od 2,50.

Prema ovom ugovoru regulisano je da se osnovna zarada za poslove koje zaposleni obavlja utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu na jedan od dva sledeća načina – množenjem minimalne cene rada po radnom času uvećane za pripadajuće doprinose koji se plaćaju iz zarade i porez, koeficijenta posla i vremena provedenog na radu ili množenjem minimalne zarade utvrđene za prosečno 174 časa uvećane za pripadajuće doprinose koje se isplaćuju iz zarade i porez i koeficijent posla.

Loncarevic, Sindikat radnika, savez sindikata