OPŠTINSKO VEĆE-UTVRDJENI KRITERIJUMI ZA POREZ NA IMOVINU

Opštinsko veće usvojilo je rešenje o koeficijentima za utvrdjivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na području apatinske opštine.Za prvu zonu koeficijet je jedan odsto, za drugu,0,8, za teću 0,6 odsto a za četvrtu zonu 0,4 odsto.Prve tri zone odnose se na Apatin a četvrta zona su sela.Rešenjem je predvidjen i  […]

Pročitaj još