СТАПАРСКА РУЖА-СЕРИЈАЛ НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Удружење „Стапарска ружа“ из Стапара бави се очувањем некада изузетно цењеног старог заната израдом ћилима и неговањем традиције ћилимарства. Стапар је некада имао заокружену грану ћилимарства. Имали су своју кудељу, узгајали овцу цигају чија вуна се користила за ткање, своје ткаље, предионице. Стапарски ћилим се препознаје по клечаној техници, то значи да су лице и […]

Pročitaj još