ODRŽANA DVADESET TREĆA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Dvadeset treća sednica Skupštine opštine Apatin počela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sednice kao i predloženog dnevnog reda današnjeg zasedanja na kome se našlo 35 tačaka. Prva tačka dnevnog reda odnosila se na završni račun budžeta za 2017. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora. Ovom odlukom utvrđeni su ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja, rashodi i izdaci […]

Pročitaj još

ODRŽANA 32. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Danas je u Velikoj sali Skupštine opštine Apatin održana 32. sednica SO na kojoj su odbornici usvojili predlog “Godišnjeg programa zaštite , uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Apatin za 2016 godinu”.Usvojenim programom se daje na uvid poljoprivredno zemljište po katastarskim opštinama, klasama, kulturama i korisnicima u državnoj svojini , analiza stanja i program radova […]

Pročitaj još