ODRŽANA 6. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Danas je u Velikoj sali Skupštine opštine Apatin održana 6. sednica SO na čijem je dnevnom redu bilo 38 tačaka. Odbornici su na početku sednice usvojili dnevni red i zapisnik sa prošle sednice SO, a zatim je, kao druga tačka dnevnog reda, razmatran predlog da se potpiše memorandum o razumevanju između opštine Apatin i četiri italijanske firme: “Calzedonia”, “Filtre”, “Gieme” i “Magnificio Ripa”, kao i o izgradnji fabrike tekstila u našem gradu, a za koju je trebalo obezbediti 10 hektara zemljišta.

– Obzirom da je dobijeno odobrenje od Republike Srbije, ovaj predlog je usvojen, tim pre što će izgradnja fabrike podrazumevati i otvaranje novih radnih mesta za građane naše opštine – kazao je dr Živorad Smiljanić, predsednik opštine Apatin.

Usvojen je i predlog Projekta javnog privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju, razvoj i korišćenje luke i drumskog terminala u Apatinu, kao i predlog o osnivanju JP Direkcija za izgradnju, JP Naš dom i Javnog preduzeća Pristan i marina “Apatin”, a za čijeg je VD direktora, do zakonskog javnog konkursa za imenovanje direktora, odnosno 30. juna ove godine, imenovan Željko Vučetić.

Jedna od odluka koje su takođe usvojene na današnjoj sednici je i davanje naziva Trg “Nikole Tesle” uz neophodne promene adresa javnih i stambenih objekata u okolini, a na predlog Službe katastra, kada Trg Nikole Tesle posle završnih radova dobije i svoj konačan oblik.

Na sednici su donete odluke o: angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Apatin za 2012. godinu, davanju naziva Trg “Nikole Tesle” u delu urbanističkih blokova 49 i 50 u Apatinu i o izradi Programa komasacije za KO Apatin, KO Kupusina i KO Prigrevica. Na sednici je doneto i nekoliko rešenja o otuđivanju, neposrednom pogodbom, zemljišta u KO Apatin.

sed2

Odbornici su usvojili Izveštaj o utrošenim sredstvima budžetskog Fonda za zaštitu i unapredjenje životne sredine u 2012. godini i Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2013. godinu u apatinskoj opštini.

Na sednici su doneta rešenja o imenovanju novih sastava Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Školskog odbora Osnovne škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje “Stevan Hristić” iz Apatina.

Na sednici je doneta Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama. Na sednici su doneti i zaključci o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2012. godinu mesnih zajednica Apatin, Prigrevica, Kupusina, Svilojevo i Sonta, zatim Narodne biblioteke, Opštinskog kulturnog centra, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih, JKP Naš dom, JP za upravljanje putničkim Pristaništem i Marinom Apatin i JP Direkcija za izgradnju, kao i na njihove planove rada i finansijske planove za 2013. godinu.

Na sednici je usvojena i Odluka o izmeni Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *