RRA:KRIMINALCI METASTAZIRALI U MEDIJIMA

Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je danas da pokrene postupke za izricanje mera protiv svih televizija koje su emitovale emisije u kojima je gostovao Aleksandar Kristijan Golubović. U postupcima će se utvrditi postoje li elementi kršenja Zakona o radiodifuziji i Kodeksa ponašanja emitera emisija „Ami Dži šou” i “Teška reč” Televizije Pink, emisija „Bulevar” Televizije […]

Pročitaj još

10 .APARIL DAN ŽALOSTI U SRBIJI

Vlada Republike Srbije proglasila je 10. april 2013. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije. Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio […]

Pročitaj još