Sanja Ožegović: BUDIMO LJUDI

Pre svega, želim da kažem da poštujem ljude „od vere“, one prave, iskrene. Isto kao i one druge, neverujuće ili sumnjajuće , ali ispravne. Ali se umem baš iznervirati kad mi oni „verujući“ pokušaju naturati sopstveno opredeljenje, koje bi „moralo“ da bude i moje. Ponekad i poprilično agresivno. E ne može tako, dragi moji. Niste […]

Pročitaj još