ШОПЕРСKИ-БРОДОТЕСАРСKИ ЗАНАТ У АПАТИНУ

Интензиван развој апатинског рибарства, паралелно са израженом потребом за транспортом оргромних количина овдашњих сировина (трске, дрвета, житарица, итд.) као и готових продуката апатинских индустријских предузећа и многобројних занатских радионица (цигле, црепа, разноврсних плетених производа од прућа, сушене рибе, пива у бурадима, итд.), воденим путем, иницирао је настанак и поспешио развој бројних шоперских-бродотесарских радионица. Такође, снажан […]

Pročitaj još