APATINSKI CREP NA KROVOVIMA KRALJEVSKE BUDMIPEŠTE

Na lokalitetu koji se nalazi južno, odnosno, nizvodno, od Apatina, u neposrednoj blizini sadašnjeg Romskog naselja pre Drugog svetskog rata nalazila se vodena površina poznatija kao Ciglanski dunavac. Naziv je dobijen po brojnim ciglanama formiranim u njegovoj neposrednoj blizini, a koje u jednom periodu predstavljaju jedan od najznačajnijih segmenata ovdašnje privrede i bitan faktor ekonomskog […]

Pročitaj još